Środa, 27 października
Imieniny: Iwony, Sabiny
Czytających: 975
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Październikowe obrady świdnickiej rady

Niedziela, 16 października 2011, 3:25
Aktualizacja: 3:27
Autor: UM Świdnica
Świdnica: Październikowe obrady świdnickiej rady
Fot. archiwum
Na piątek, 21 października zaplanowano obrady Rady Miejskiej w Świdnicy. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej.

Porządek obrad

1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku XI sesji Rady Miejskiej.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świdnicy za I półrocze 2011 r.
a) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 r.
b) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 r.
6. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2012-2015:
a) przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015,
b)przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławnika bez dalszego biegu - (zał. nr 1, proj. XI/11),
c) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
d) przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2012-2015 - (zał. nr 1, proj. XI/12).
7. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. na lata 2012 – 2016 - (zał. nr 1, proj. XI/22).
8. Program ochrony środowiska - (zał. nr 1, proj. XI/9).
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasto Świdnica za rok szkolny 2010/2011.
10. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych.
11. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Świdnicy.
12. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. XI/: 1-8, 10, 13-21, 23).
13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 02.09.2011 r.
14. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
15. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
16. Zakończenie XI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XI sesję Rady Miejskiej

XI/1. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu działki położonej przy ulicy Bystrzyckiej 24 w Świdnicy.

XI/2. W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.

XI/3. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy Rynek 41A w Świdnicy.

XI/4. W sprawie przejęcia na własność Gminy Miasto Świdnica pojazdów usuniętych z pasa drogowego jako pojazdy nieużytkowane.

XI/5. W sprawie nadania imienia dla ronda przy ulicy Westerplatte w Świdnicy.

XI/6. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.

XI/7. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

XI/8. W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy w obszarze ograniczonym ulicą Metalowców, linią kolejową, bocznicą
i ulicą Przemysłową.

XI/9. W sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Świdnica”.

XI/10. W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu budżetowego – Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

XI/11. W sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławnika bez dalszego biegu.

XI/12. W sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2012 – 2015.

XI/13. W sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świdnicy.

XI/14. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej
w Świdnicy przy ulicy 1 Maja nr 7A.

XI/15. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży, wolnej niesamodzielnej części nr 7a lokalu mieszkalnego nr 7-7a położonego w Świdnicy przy ulicy Grodzkiej 1, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

XI/16. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości położonej w Świdnicy przy ulicy Westerplatte 69, wraz ze sprzedażą działki gruntu.

XI/17. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

XI/18. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy (Podprogram 2)”.

XI/19. W sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego.

XI/20. W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ul. Sikorskiego” w Świdnicy w granicach ulic Sikorskiego-Pogodnej.

XI/21. W sprawie zmiany budżetu.

XI/22. W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. na lata 2012 – 2016.

XI/23. W sprawie nadania imienia dla ronda przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group