Poniedziałek, 25 października
Imieniny: Darii, Kingi
Czytających: 973
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

powiat świdnicki: Radni i wicestarosta piszą w sprawie pogotowia

Czwartek, 27 stycznia 2011, 21:08
Aktualizacja: 21:11
Autor: red.
powiat świdnicki: Radni i wicestarosta piszą w sprawie pogotowia
Fot. Wiktor Bąkiewicz
Wracamy do tematu decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia o przyłączeniu Świebodzic do Wałbrzycha w konkursie na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Na wczorajszej sesji Rady Powiatu w Świdnicy radni przyjęli stanowisko, a wicestarosta Alicja Synowska wysłała pismo do prezesa NFZ w Warszawie Jacka Paszkiewicza.

Na stronach wrocławskiego oddziału NFZ pojawiło się ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie nocnych i świątecznych świadczeń opieki zdrowotnej, który skierowany jest do stacji pogotowia działających na terenie naszego województwa. Postępowanie konkursowe podzielono tradycyjnie na 33 obszary, ale po raz pierwszy w historii Świebodzice mają stanąć do konkursu zrazem z pogotowiem wałbrzyskim. Więcej na ten temat w tekście: Co ze świebodzickim ambulatorium?

Rada powiatu w swoim wystąpieniu wnioskuje do dyrektora dolnośląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o przywrócenie Świebodzic do obszaru kontraktowania nr 31 – czyli powiatu świdnickiego. Radni zgodnie podnieśli ręce za treścią stanowiska (relacja i zdjęcia z sesji w tekście: Pani skarbnik odwołana).

***

Oto treść pisma radnych:

Rada Powiatu w Świdnicy wyraża stanowczy sprzeciw w sprawie określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia niektórych warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które pozbawiają mieszkańców Gmin Świebodzice i Strzegom możliwości korzystania z powyższych świadczeń na terenie tych miejscowości oraz wyłączają z Powiatu Świdnickiego Gminę Świebodzice przyłączając ją do Powiatu Wałbrzyskiego.

Powiat Świdnicki liczy blisko 160 000 mieszkańców. Dotychczas opieka w przyjętym zakresie sprawowana była w ambulatoriach SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, Świebodzicach i Strzegomiu oraz NZOZ „Mikulicz” w Świebodzicach. To rozwiązanie sprawdzone i funkcjonujące od lat, było dogodne dla mieszkańców, ułatwiało dostęp do lekarzy i pielęgniarek w dni wolne od pracy i w dni robocze po godzinie osiemnastej.

Trudno znaleźć racjonalne wytłumaczenie dotyczące przesłanek podjęcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia decyzji, które nie ułatwiają, a wręcz utrudniają pacjentom dostępność do świadczeń w powyższym zakresie, zwłaszcza ze zmiany te nie przynoszą płatnikowi żadnych oszczędności finansowych. Narażają natomiast świadczeniodawców i pacjentów na nieuniknione konflikty, wydłużają czas uzyskania świadczeń i narażają mieszkańców na niepotrzebne koszty dojazdów do Świdnicy lub Wałbrzycha.

Rada Powiatu w Świdnicy wnioskuje do Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu o przywrócenie Gminy Świebodzice do obszaru kontraktowania 31 – Powiatu Świdnickiego.

Rada Powiatu w Świdnicy wnioskuje do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zmianę zapisu Zarządzenia nr 85/2010/DSOZ poprzez umożliwienie realizacji świadczeń w obszarze zabezpieczenia bez obowiązku wykonywania ich w jednym miejscu.

***

Odpowiedzialna za powiatową służbę zdrowia wicestarosta Alicja Synowska natomiast napisała pismo do Jacka Paszkiewicza, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Oto jego treść:

Dolnośląski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu w dniu 21.01.2011r. ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna, w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w którym w obszarze kontraktowania nr 31 – Powiat Świdnicki wyłączył Gminę Świebodzice (liczba ludności 136 423) przyłączając ją do Powiatu Wałbrzyskiego (liczba ludności 201 418).

Decyzję tę przyjęłam z zaskoczeniem i niezadowoleniem. Podobną reakcję w tej sprawie odebrałam od Burmistrza Miasta i Gminy Świebodzice oraz licznego grona „samorządowców” z terenu naszego powiatu i Gminy Świebodzice. Z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Panią Genowefą Ulman – Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej DOWNFZ we Wrocławiu, dowiedziałam się, że decyzja podjęta została na podstawie określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wytycznych.

Powiat Świdnicki zamieszkuje około 160 000 mieszkańców. Dotychczas świadczenia w rodzaju POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej sprawowane były w ambulatoriach prowadzonych przez SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, Świebodzicach i Strzegomiu oraz NZOZ „Mikulicz” Sp. z o.o. w Świebodzicach.

To rozwiązanie sprawdzone i funkcjonujące na naszym terenie od lat pozwalało mieszkańcom Świebodzic, Strzegomia i okolic na dobrą dostępność do lekarzy i pielęgniarek po godzinie 18.00 w dni robocze i dni wolne od pracy .

Zarządzenie wydane przez Pana Prezesa nr 85/2010/DSOZ z dnia 23 grudnia 2010r.w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej takiej możliwości mieszkańców pozbawi, bowiem z § 3 pkt 4 wynika, że postępowanie konkursowe ma na celu wyłonienie jednego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w jednym miejscu udzielania świadczeń na obszarze zabezpieczenia oraz w § 2 art.1 pkt 3 miejsce udzielania świadczeń zostało określone jako pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, połączonych funkcjonalnie i organizacyjnie w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu.

Wnoszę do Pana Prezesa o szybką zmianę tych zapisów, tak aby możliwe było kontraktowanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w sposób racjonalny, optymalny, dogodny i uwzględniający potrzeby mieszkańców obszaru zabezpieczenia.

Brak Pana zgody na proponowane rozwiązania, które nie mają żadnego wpływu na wielkość środków finansowych, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza na ich sfinansowanie, będzie powodował bardzo duże niezadowolenie mieszkańców miast, które zostały pozbawione możliwości udzielania świadczeń na miejscu, naraża pacjentów na dodatkowe koszty, niekiedy znaczne, szczególnie w porze nocnej w przypadku konieczności korzystania z taksówek oraz niepotrzebne konflikty, gdyby pacjent najpierw trafił do szpitala lub do lekarza zespołu ratownictwa medycznego zatrudnionego w pogotowiu ratunkowym, a nie była wymagana pilna pomoc w stanach nagłych ratujących życie lub zdrowie.

Proszę też o interwencję u Pani Wioletty Niemiec - Dyrektora DOWNFZ we Wrocławiu dot. przywrócenia Gminy Świebodzice do Powiatu Świdnickiego, bowiem podjęta decyzja jest nieracjonalna i trudna do zaakceptowania. Miasto Świebodzice leży w podobnej odległości od Wałbrzycha i Świdnicy – około 10 – 12km. Do centrum Wałbrzycha, gdzie znajduje się ambulatorium Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu jest dalej niż do ambulatorium Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, ponadto w godzinach rannych i wieczornych jest bardzo utrudniony dojazd, bowiem tworzą się olbrzymie „korki’’ samochodów, dodatkowo w zimie szczególnie w okresie obfitych opadów śniegu lub oblodzenia, zablokowana jest droga na trasie Świebodzice – Wałbrzych ze względu na stromy podjazd. Ponadto przy planowanych razem z Gminą Świebodzice mieszkańcach Powiatu Wałbrzyskiego – 201 418 piąty zespół obsługiwał będzie tylko 1 418 osób, co moim zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. W przypadku „powrotu” do Powiatu Świdnickiego Gminy Świebodzice (liczba mieszkańców blisko 160 000) czwarty zespół będzie obsługiwał około 10 000 osób.

Proszę Pana Prezesa o pozytywne ustosunkowanie się do przedłożonych wniosków i podjęcie możliwie szybko takich działań, które będą uwzględniały interes i potrzeby lokalnych społeczności.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (6) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group