Czwartek, 25 lipca
Imieniny: Krzysztofa, Jakuba
Czytających: 526
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Sesja budżetowa powiatu

Piątek, 16 grudnia 2011, 8:26
Aktualizacja: 14:11
Autor: red
Świdnica: Sesja budżetowa powiatu
Fot. red
Jak co roku na ostatniej sesji grudniowej Rada Powiatu w Świdnicy uchwala budżet na kolejny rok. Sesja, której najważniejszym punktem będzie uchwalenie budżetu na 2012 rok odbędzie się w czwartek 22 grudnia, o godz. 13.00 w sali konferencyjnej USC w Świdnicy

Budżet powiatu jest uchwalony w formie uchwały na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej. Projekt budżetu Powiatu Świdnickiego na przyszły rok zaplanowany został po stronie dochodów w kwocie 129.594.756 zł, w tym:
dochody bieżące - 119.667.924 zł
dochody majątkowe - 9.926.832 zł,
a po stronie wydatków w kwocie 129.094.756 zł. Wydatki bieżące budżetu powiatu stanowią 115.126.422 zł a wydatki majątkowe 13.968.334 zł. W wyniku zestawienia dochodów z wydatkami powstała nadwyżka budżetu w kwocie 500.000 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 2.000.000 zł z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, natomiast rozchody w kwocie 2.500.000 zł na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 roku.
Planowany wynik roczny operacyjny stanowiący różnicę planowanych dochodów i wydatków o charakterze bieżącym wynosi 4.541.502 zł.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
5. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.
6. Informacja o stanie środowiska województwa dolnośląskiego za 2010 r. oraz badania gleb użytkowanych rolniczo- Gm. Jaworzyna Śl.
7. Przedstawienie protokołu kontroli wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Świdnicy w roku 2010 w dziale 750 – Administracja publiczna oraz odwołanie od wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 8 listopada 2011 r.
8. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego.
11. Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok Powiatu Świdnickiego:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu.
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.
d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu.
c) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
d) wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania przeglądu sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy.
e) nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
g) rozpatrzenia skargi Pani Aleksandry Sawiel na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy.
h) rozpatrzenia skargi Pani Aleksandry Sawiel na Starostę Świdnickiego.
i) wyrażenia zgody/nie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy w części dotyczącej wymiaru czasu pracy radnej, Pani Barbary Burak.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Informacje dla radnych.
13. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (2)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group