Sobota, 9 grudnia
Imieniny: Joanny, Wiesława
Czytających: 721
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Sesja w Strzegomiu

Czwartek, 9 marca 2023, 13:21
Autor: red
Strzegom: Sesja w Strzegomiu
Fot. UM Strzegom
Informujemy, że najbliższa sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu odbędzie się 15 marca br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Porządek obrad:

Otwarcie.
Stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu nr XLIX/22 oraz L/23 z Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
Powołanie Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2023 – 2031,
b) w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2023,
c) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom,
d) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
e) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
f) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
g) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
h) w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Strzegom lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
i) zmieniająca Uchwałę Nr 52/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom,
j) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Strzegom zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pod nazwą „Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 382 na terenie miasta Strzegom w latach 2023-2025” oraz udzielenie pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu na utrzymanie tego odcinka drogi,
k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2919D - ul. Olszańskiej w Stanowicach, na terenie Gminy Strzegom,
l) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obr. wsi: Kostrza, Tomkowice, Żółkiewka, w gminie Strzegom,
m) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obr. wsi: Granica, Tomkowice, w gminie Strzegom,
n) zmieniająca uchwałę Nr 46/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Strzegom oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej,
o) w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania niektórych należności cywilnoprawnych,
p) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
r) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”,
s) w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej,
Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
Zamknięcie sesji.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group