Środa, 28 września
Imieniny: Marka, Wacława
Czytających: 691
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

test: Staż absolwencki, a staż pracy i urlop wypoczynkowy oraz dodatek stażowy

Środa, 20 października 2010, 13:21
Autor: mgierus
test: Staż absolwencki, a staż pracy i urlop wypoczynkowy oraz dodatek stażowy
mgierus
Fot. mgierus
Czy staż absolwencki odbywany ze skierowana Powiatowego Urzędu Pracy wlicza się do stażu pracy oraz do wymiaru urlopu…

Czy staż absolwencki odbywany ze skierowana Powiatowego Urzędu Pracy wlicza się do stażu pracy oraz do wymiaru urlopu i czy na tej podstawie przysługuje mi dodatek stażowy? – Elżbieta

Zagadnienia związane z odbywaniem przez absolwentów stażu u pracodawcy oraz zasiłku dla bezrobotnych reguluje ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008, nr 69, poz. 415). Na podstawie przepisów tejże ustawy, w okresie odbywania przez Panią wspomnianego stażu pobierała Pani zapewne przysługujący z tego tytułu zasiłek, bądź też stypendium. Dlatego też, zgodnie z art. 79 ust. 1 okresy pobierania tychże środków wlicza się jedynie do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z treścią art. 79 ust. 2 wspomnianej ustawy okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się natomiast do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Innymi słowy, okres odbywania przez Panią stażu absolwenckiego (podobnie zresztą jak okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych) będzie wliczany do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, ale nie może być wliczony do okresu, od którego zależy samo nabycie prawa do tego urlopu. Staż pracy potrzebny do nabycia prawa do urlopu nie jest bowiem tożsamy ze stażem pracy, od którego zależy wymiar urlopu.

Z kolei co do dodatku stażowego, to przepisy Kodeksu pracy dopuszczają możliwość, by jednym ze składników wynagrodzenia były dodatki, w tym również dodatek stażowy. Istotne jest jednak w tym przypadku, czy prawo do tego rodzaju dodatku za wysługę lat wynika z mocy odrębnych przepisów obowiązującego prawa (wówczas dodatek jest obowiązkowy), czy też z przepisów wewnątrzzakładowych (wtedy dodatek jest nieobowiązkowy). Dla przykładu, dodatek stażowy przysługuje z mocy prawa m.in.: nauczycielom, pracownikom służby zdrowia, czy służby cywilnej, pracownikom samorządowym, a także żołnierzom zawodowym. W przypadku dodatków przyznawanych na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych, podstawę do ich ustalenia stanowią przeważnie zapisy: umowy o pracę, wewnętrznego regulaminu wynagradzania lub też układu zbiorowego pracy. Jeżeli zatem prawo do dodatku stażowego nie wynika z mocy odrębnych przepisów, odnoszących się bezpośrednio do Pani grupy zawodowej lub też, Pani pracodawca nie ustalił dla swoich pracowników tego rodzaju dodatków oraz zasad ich przyznawania , to ten składnik wynagrodzenia nie należy się Pani, bez względu na ilość przepracowanych lat w danej firmie.

Mariusz Gierus – prawnik
www.gierus.pl

Pytania z dopiskiem „Prawnik radzi” prosimy wysyłać WYŁĄCZNIE na adres redakcji lub elektronicznie, na adres: prawnik@jelonka.com

Wszelkie materiały niniejszego cyklu, oparte są na listach czytelników i nie wyczerpują prawnej oceny przedstawionych w nich zagadnień. Ich zamieszczanie ma jedynie charakter informacyjny i nie może być traktowane jako porada prawna ani czyjekolwiek zobowiązanie do świadczenia jakichkolwiek usług pomocy prawnej. Mimo dokładanych najwyższych starań GIERUS Kancelaria Odszkodowawcza nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenia zawarte w treści niniejszego cyklu, jak i nie gwarantuje dokładności, skuteczności czy przydatności jakichkolwiek informacji prawnych w nim zamieszczonych. W celu uzyskania pomocy prawnej odwiedzający niniejszy cykl powinni zasięgnąć indywidualnej i konkretnej porady prawnej.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group