Piątek, 29 maja
Imieniny: Magdaleny, Urszuli
Czytających: 244
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Uchwały na „do widzenia”

Wiadomości: Świdnica
Sobota, 6 listopada 2010, 9:45
Aktualizacja: Niedziela, 7 listopada 2010, 4:22
Autor: KO
Fot. Wiktor Bąkiewicz
Oto, co uchwalili wczoraj – na ostatniej sesji – świdniccy rajcy miejscy.

Osiem nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Świdnicy będzie mogło być wydanych w przyszłym roku. O tym mówi podjęta wczoraj uchwała w sprawie określenia na 2011 rok limitu wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Taki limit jest udzielany co roku. Urzędnicy miejscy wystąpili o opinię w tej sprawie do Federacji Konsumentów Klub w Wałbrzychu oraz do sześciu korporacji taksówkowych działających w mieście. Federacja z Wałbrzycha stwierdziła, że nikomu nie należy ograniczać dostępu do pracy. Tylko trzy korporacje odpowiedziały na wniosek magistratu. Dwie z nich zaproponowały ustalenie limitu na poziomie zerowym, jedna zgłosiła natomiast zapotrzebowanie na dwudziestu taksówkarzy! W Świdnicy w ewidencji zarejestrowanych jest 229 taksówkarzy (stan na 30 września).

Radni wyrazili zgodę na zbycie trzech garaży położonych w Świdnicy przy ulicy Saperów, ulicy gen. Mariana Langiewicza i ulicy Waleriana Łukasińskiego - na podstawie pozwolenia na budowę na rzecz najemców.

Rada miejska określiła wysokości stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem gruntów, o których mowa w lit. b,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
- w zakresie handlu o powierzchni przekraczającej 4000 m2 – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- w zakresie sprzedaży paliw – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- w zakresie działalności bankowej – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- na których posadowione są budynki lub ich części, ze znajdującymi się w nich automatami lub urządzeniami mechanicznymi, elektromechanicznymi lub elektronicznymi (w tym komputerowymi) umożliwiającymi prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych lub gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201, poz. 1540) – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,09 zł od 1 ha powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich części, o których mowa w lit. c,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
- w zakresie handlu o powierzchni przekraczającej 4000 m2 – 21,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,
- w zakresie sprzedaży paliw – 21,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- w zakresie działalności bankowej – 21,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- w których znajdują się automaty lub urządzenia mechaniczne, elektromechaniczne lub elektroniczne (w tym komputerowe) umożliwiające prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych lub gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201, poz. 1540) – 21,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIX/479/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 212, poz. 3978).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2011 roku.

Oznacza to, że nie zostały podwyższone stawki podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych i gruntów na których są one posadowione. Za to stawki podatku od nieruchomości dla budynków i gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zostały podwyższone o 3,0%, a stawki podatku od nieruchomości dla budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności handlowej o powierzchni większej niż 4000 m², w zakresie działalności bankowej i sprzedaży paliw oraz w obszarze związanym z prowadzeniem działalności w zakresie gier na automatach w salonach gier na automatach lub gier na automatach o niskich wygranych zostały podwyższone do stawek maksymalnych.

- Przewiduje się, iż w wyniku podniesienia stawek podatkowych wymiar podatku od nieruchomości będzie wyższy o około 450 tys. zł – twierdzi skarbnik miasta, Izabela Niemczyk.

Rajcy określili odrębną uchwałą wzory formularzy do podatku od nieruchomości. Zmienili też uchwałę z marca 2008 r., która mówiła o tym, że miasto przejmuje od województwa zadania dotyczące zarządzania drogami wojewódzkimi.

- Ponieważ w chwili obecnej Województwo Dolnośląskie wyraziło gotowość wyasygnowania odrębnych środków na bieżące utrzymanie (w tym usuwanie awarii), konserwację i remonty sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich w Świdnicy, zasadnym staje się podjęcie niniejszej uchwały. Będzie ona stanowić podstawę do podjęcia z Województwem Dolnośląskim stosownego porozumienia oraz dokonania niezbędnych regulacji finansowych – tłumaczy w uzasadnieniu projektu dyrektor departamentu komunikacji, Maciej Gleba.

Świdnicka rada wyraziła zgodę na realizację w latach 2011 - 2013 projektu pod nazwą: „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” (na ten temat więcej piszemy: tutaj). W związku z tym projektem radni zmienili zapisy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w kolejnej uchwale.

W budżecie zmniejszono dochody o 561.003 zł i zmniejszono wydatki o 1.251.003 zł. Deficyt budżetu ustalono na 26.314.800 zł. Ma być on sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów oraz pożyczki w kwocie 32.283.000 zł.

Przyjęto „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2011 rok” i podjęto uchwałę w sprawie wydzielonego rachunku dochodów przy oświatowych jednostkach budżetowych w Gminie Miasto Świdnica.

Ostatnią w tej kadencji była uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica, która mówi o tym, że stawki nie zostaną podwyższone.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (9) Dodaj komentarz

~ 7-11-2010 11:23
No cóż, widać, że radni miejscy liczą na kolejne gorące i serdeczne poparcie swych wyborców - nie podnoszą cen za wodę, ścieki oraz podatków od nieruchomości. Czemu jednak ich nie obniżają? Jeśli usługa ulega pogorszeniu, to i cena za usługę powinna być niższa. Woda w naszym mieście ledwo nadaje się do picia i to po wcześniejszym przegotowaniu. Na zachodzie woda, która osadza się w czajniku, uznawana jest za przemysłową i absolutnie nie nadaje się do użytku. Szokujące jest, że lukę budżetową - swoją drogą ciekawe w jaki sposób ona powstała? - próbuje się łatać kolejną pożyczką. Panowie i panie, czy w ten sposób nasze miasto nie wpada w studnię kredytową? Czy wy w ogóle macie jakiś pomysł, aby nie doprowadzić miasta do bankructwa?
~zula 8-11-2010 9:17
Tak,pomysłów całe mnóstwo, gorzej z realizacją po wyborach jak zwykle. Najważniejsze załapać się na następne 4 lata.
~ 8-11-2010 23:55
Szkoda tylko, że radni nie podjęli uchwały kogo obarczyć winą za 40 mln długu miasta Świdnicy.
~ 9-11-2010 8:37
Wszystkie dotychczasowe władze od 1990 roku. Życie na kredyt to niestety standard we wszystkich samorządach w kraju. Rządy nakładają na nie dodatkowe zadania nie dajac na nie kasy. I to jest główna przyczyna zadłużenia
~ 9-11-2010 20:23
Trzeba pomyśleć o bardziej racjonalnym wydawaniu pieniędzy, wówczas dług zniknie. Czytałem na ten temat komentarze pana Soleckiego, który pisze o "przejadaniu przez kolegów pana Murdzka ostatniego miliona" i chyba jest w tym wiele prawdy. Fakt, że polityka zadłużania dotyczy innych samorządów, nie oznacza, że władze w Świdnicy też powinni brać coraz to nowe kredyty. Gdy ktoś wskoczy do studni, to ja muszę zrobić to samo?
~ 10-11-2010 9:32
mówiąc o Soleckim sprawdź najpierw co chce zrobić i zapytaj skąd weźmie na to pieniądze. Z tego co pamiętam inwestycje z okresu panowania tego pana również finansowane były z kredytów. I żeby było jasne, to nie jest zarzut. Wiem, że inaczej się nie da
~ 11-11-2010 8:23
Soleckiego obawiacie się, bo prawdę wam w oczy rzuca. Szkoda że nie jest on kandydatem na prezydenta, bo pewnie zmiótłby Murdzka już w przedbiegach. A co do jego planów, to trzeba poczekać. Oceniać będzie go można dopiero po wyborach, gdy uda mu się coś zdziałać. Teraz jest czas na ocenę działań wspólnoty i części PiS-u, która się jej poddała. A taka ocena może być tylko krytyczna.
~ 11-11-2010 14:21
Przecież Solecki nie chce wygrać, bo musiałby wziąć odpowiedzialność. Krytykanctwo jest prostsze i bardziej populistyczne. Jemu to wystarczy.
~ 12-11-2010 21:56
Władza, która boi się krytyki, jest słaba. To najlepszy dowód, że czegoś lub kogoś się obawia i ma coś do ukrycia. Władza, która jest nieczuła na głos zwykłych ludzi musi upaść - to naturalna kolej rzeczy. Zbyt mocne izolowanie się od społeczeństwa prowadzi z czasem do wytworzenia się poczucia wyobcowania u rządzących, a w ostateczności różnorakich fobii wobec własnych obywateli. Wówczas rządzący zaczynają popełniać błędy, które z czasem prowadzą do ich klęski.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group