Czwartek, 9 grudnia
Imieniny: Joanny, Wiesława
Czytających: 557
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Ważne uchwały i nowy klub

Piątek, 7 grudnia 2012, 12:03
Aktualizacja: 12:05
Autor: red.
Strzegom: Ważne uchwały i nowy klub
Fot. użyczone
Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu odbyła się 4 grudnia i podjęto podczas niej wiele ważnych uchwał.

Na początku obrad zgłoszono powstanie nowego klubu radnych – Strzegomska Wspólnota Samorządowa, w skład którego weszli Jan Figurak, Piotr Szmidt, Tomasz Dziurla oraz Ryszard Nabiałek. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom oraz zmian budżetu gminy na rok 2012.

Przed głosowaniem nad uchwałą w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, głos zabrał Bogumił Wieszewski, przewodniczący Rady Powiatowej NSZZ RI „Solidarność” i jednocześnie sołtys Stawisk, który apelował do radnych o pozostawienie stawki podatku z ubiegłego roku. Radni jednak zadecydowali o obniżeniu ceny skupu żyta z kwoty 75,86 zł na kwotę 62,40 zł za 1 dt. Efektem tego było uchwalenie stawek podatku rolnego niższych od maksymalnych, tj. dla gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 dt żyta) – 156,00/ 1 ha przeliczeniowy, pozostałe grunty rolne (równowartość 5 dt żyta) – 312 zł/1 ha fizyczny.

Następnie radni głosowali nad stawkami podatku od nieruchomości. Od budynków mieszkalnych zastosowano stawkę o 10 groszy niższą od górnej granicy. Wzrostowi o 29 groszy uległa stawka podatku od budynków pozostałych. Kolejny raz z rzędu utrzymana została znacznie obniżona stawka dla komórek i budynków składowych (o 3,50 zł niższa od maksymalnej). Stawka podatkowa od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych uległa wzrostowi z kwoty 4,45 zł do kwoty 4,63 zł.

Stawka podatku od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym uległa wzrostowi z kwoty 10,24 zł do kwoty 10,65 zł. Na niezmienionym poziomie pozostawiono stawkę od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W odniesieniu do gruntów pozostałych zastosowano stawką 0,31 zł. Nieznacznej zmianie uległa stawka podatku dotycząca gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wzrosła o 3 grosze.

Głosowano również nad stawkami podatku od środków transportowych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 13 lipca 2012 r., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r. wyniósł 104 (wzrost cen o 4,0 proc.). W związku z tym zadecydowano o podniesieniu stawek podatku od środków transportowych, które będą obowiązywać od 2013 . o wskaźnik inflacji.

Podczas sesji ustalono również nową stawkę opłaty od posiadania psów, która od 2013 r. wynosić będzie 42 zł.

Radni zgodnie głosowali także nad uchwałami w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom, w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W trakcie obrad, w drodze uchwały zadecydowano o przekształceniu Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu w spółkę prawa handlowego. Powstała z przekształcenia Zakładu spółka przejmie jego działalność oraz zapewni ciągłość świadczenia usług na terenie gminy. Zmiany przepisów w zakresie gospodarki odpadami ograniczają możliwość wykonywania zadań z zakresu utrzymywania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz organizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w formie zakładu budżetowego. Przekształcenie w spółkę prawa handlowego ma umożliwić przystąpienie do przetargu w przyszłości oraz podjęcie próby kontynuacji wykonywania tych zadań.

W bogatym planie sesji nie zabrakło głosowania nad uchwałą w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zmieniono również uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego w Strzegomiu przy ul. Dworcowej i przystanków komunikacyjnych w Strzegomiu i na terenie gminy Strzegom, których właścicielem jest gmina Strzegom oraz zaliczono do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej o przebiegu od drogi gminnej dz. Nr 410, AM-36, Obr. Grabina 5 do drogi krajowej nr 5.

Radni podjęli ponadto decyzję o nadaniu nazwy „Piekarnicza” kolejnej strzegomskiej ulicy, przy której będzie mieścił pierwszy nowo budowany zakład na podstrefie ekonomicznej.

Zgodnie głosowano również nad przyjęciem raportu z realizacji w latach 2010-2011 „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegom na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017”, zatwierdzeniem Planów Odnowy wsi Olszany i Rusko oraz nad zamianą uchwały nr 80/08 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzegom.

Sesję tradycyjnie zakończyły już wnioski i interpelacje składane przez radnych

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group