Poniedziałek, 15 kwietnia
Imieniny: Bazylego, Tytusa
Czytających: 1103
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Żarów: Żarów z nowym budżetem

Niedziela, 31 grudnia 2023, 7:00
Aktualizacja: 13:02
Autor: red
Gmina Żarów: Żarów z nowym budżetem
Fot. UM Żarów
Rada Miejska w Żarowie na ostatnim posiedzeniu w starym roku w czwartek, 28 grudnia uchwaliła budżet na 2024 rok. Radni Rady Miejskiej przyjęli go jednogłośnie.

Podjęcie tej ważnej decyzji poprzedziły obszerne dyskusje podczas posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej, które obradowały 27 grudnia 2023r. przed sesją Rady. Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej. Uchwalony budżet to budżet odpowiedzialny i bezpieczny, ale jednocześnie nastawiony na realizację inwestycji. Budżet gminy Żarów na 2024 rok zakłada dochody w wysokości 95.221.493,75 złotych, wydatki budżetu natomiast ustalono na kwotę 100.995.645,75 złotych. Wśród nich kwota 32.690.665,81 złotych została zaplanowana na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora podsumowali najważniejsze zadania i przedsięwzięcia, które zrealizowane zostały w minionym roku oraz omówili nowe zadania, których realizacja rozpocznie się w 2024r.

- W przyszłym roku nie zwolnimy tempa inwestycji, a wręcz przeciwnie. Będzie ich równie dużo. Rozpoczniemy od zadań, które będą kontynuowane w 2024 roku. Wśród nich budowa bezpiecznych przejść dla pieszych, przebudowa dróg przy ul. Cembrowskiego, Ks. Jadwigi, Stumetrówki, Bukowej, Wierzbowej i Jodłowej czy budowa kolejnych odcinków chodników, placów zabaw i nowego oświetlenia. Będziemy realizować także nowe, ale równie ważne inwestycje, na które nasza gmina pozyskała w tym roku dofinansowania. Mowa tu o ważnych zadaniach: budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Wiejską a Górniczą w Żarowie, przebudowa dróg gminnych przy ul. Polnej i Szkolnej w Łażanach, ul. Hutniczej i Słowiańskiej (w stronę Kalna) w Żarowie, budowa obwodnicy Pożarzyska, przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie. Rozpoczniemy drugi etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach i budowę budynku nowej siłowni wraz z zapleczem noclegowym i wymianę opraw oświetleniowych w ramach dofinansowanego projektu. Nie zapominamy również o mniejszych inwestycjach i tych wydatkowanych z funduszu sołeckiego, a wskazanych przez mieszkańców wsi. W dalszym ciągu wspierać będziemy kluby sportowe i stowarzyszenia oraz kontynuować wszystkie zadania i przedsięwzięcia, które realizowaliśmy do tej pory - mówili podczas sesji burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Pozytywnie o projekcie budżetu gminy Żarów na 202r. wypowiadali się także radni Rady Miejskiej.

- Na podstawie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz pozostałych materiałów informacyjnych stwierdzono, że projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz dostosowany do potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy. W projekcie tym zaplanowano środki na realizację zadań własnych Gminy, w tym znaczne wydatki na inwestycje zarówno jednoroczne, jak i wieloletnie. Na realizację inwestycji w roku 2024 Gmina zamierza wydać blisko 33.000.000 zł oraz planuje pozyskać dofinansowanie w przyszłym roku do realizacji tych inwestycji w kwocie ponad 23.800.000 zł. Według danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarów środki zewnętrzne Gmina planuje również w latach kolejnych, w tym: w roku 2025 w kwocie blisko 18.500.000 zł i w roku 2026 w kwocie ponad 14.000.000 zł. Dochody zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji zaplanowano między innymi z Funduszy Rządowych (m. in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład), ze środków Programu MALUCH+ na „Rozbudowę Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” czy z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”. Zaplanowane na przyszły rok inwestycje dotyczą między innymi budowy dróg, chodników na terenie Gminy, wykonania oświetlenia na terenie Gminy, zagospodarowania i doposażenia terenów publicznych, budowy i modernizacji infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów czy wymiany opraw oświetleniowych na oprawy typu LED. W przyszłym roku będzie również kontynuowana „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach” - w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Budżet na rok przyszły wpisuje się w strategię rozwoju naszej Gminy. Pozytywnie ocenia się również wielkość dochodów ujętych w przyszłorocznym budżecie i w latach następnych, w tym planowanych do pozyskania znacznych środków zewnętrznych na inwestycje. Ponadto wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wyliczone na podstawie prognozowanych wielkości, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, określone w ustawie o finansach publicznych nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy. Biorąc powyższe od uwagę Klub Radnych Wspólnota postanawia wydać pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok życząc Panu Burmistrzowi efektywnej pracy i zrealizowania wszystkich zaplanowanych w budżecie zadań - przedstawiła opinię wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Nieradka przewodnicząca klubu radnych „Wspólnota”.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group