Piątek, 22 września
Imieniny: Maurycego, Tomasza
Czytających: 582
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Żarów: Absolutorium dla burmistrza

Piątek, 30 czerwca 2023, 13:25
Autor: red
Żarów: Absolutorium dla burmistrza
Fot. UM Żarów
Burmistrz Michalak uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022. Radni Rady Miejskiej w Żarowie, po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej i sprawozdaniami burmistrza i skarbnika Gminy Żarów, byli jednogłośni.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny, na sesji obecnych było trzynastu radnych. Najważniejszymi punktami porządku było przyjęcie Raportu o Stanie Gminy Żarów za rok 2022 oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi.

Uzupełnieniem do raportu była prezentacja burmistrza Michalaka o najważniejszych obszarach gminy, zrealizowanych w ubiegłym roku. Od 2019 roku na skutek niekorzystnych dla samorządów zmian przepisów podatkowych zaczęły maleć dochody bieżące, z drugiej strony sytuacja ogólna – epidemia COVID, inflacja, wojna – wpływa na wzrost wydatków. Mimo tych przeciwności i problemów samorządowi udaje się utrzymać stabilną kondycję finansową. Rok 2022 to kontynuacja stabilnego rozwoju gminy Żarów. Lokalnie udało się zrealizować szereg działań korzystnie wpływających na standard życia mieszkańców.

Dochody budżetowe w roku 2022 zamknęły się kwotą ponad 82.719.000 zł. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie ponad 22.800.000 zł. Wydatki budżetowe z kolei zamknęły się kwotą około 83.479.000 zł i zostały wykonane w ponad 93 %. Na inwestycje wydatkowano w roku 2022 ponad 11.849.000 zł. Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych były m. in. środki unijne pozyskane w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej,jak i środki zewnętrzne, które Gmina otrzymała roku 2022 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Co ważne, Gmina nie zaciągała w roku 2022 nowych zobowiązań finansowych na realizację gminnych inwestycji, korzystając m. in. z wolnych środków i ze środków pieniężnych, które wpłynęły m. in.: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin czy też z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto Gmina na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych, jak również nie posiadała zaległości z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Kolejnym punktem było głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Żarów za 2022 rok (13 - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się). Burmistrz Michalak wyraził podziękowania dla Pani Skarbnik oraz całego zespołu, który dba o finanse naszej gminy.

Po czym nastąpiło podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza. Głosowanie poprzedzone było odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oceniającej sprawozdanie podsumowujące realizację tego budżetu. Pozytywną opinię sformułowała także komisja rewizyjna wnioskująca o udzielenie absolutorium, a także Klub "Wspólnota". Radni w głosowaniu jednogłośnie (13 - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się) udzielili absolutorium burmistrzowi.

"Dziękuję za tę ocenę naszej wspólnej pracy. Dziękuję radnym Rady Miejskiej w Żarowie, moim współpracownikom, kierownikom podległych jednostek, pracownikom Urzędu Miejskiego w Żarowie. Ze swojej strony che podkreślić, że nie zwalniamy i dalej będziemy starać się jak najwięcej zrobić dla naszej gminy" - powiedział burmistrz Michalak.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group