Poniedziałek, 25 października
Imieniny: Darii, Kingi
Czytających: 1000
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Budżet na 2013 rok w Strzegomiu przyjęty

Piątek, 4 stycznia 2013, 14:27
Aktualizacja: 14:29
Autor: red.
Strzegom: Budżet na 2013 rok w Strzegomiu przyjęty
Fot. użyczone
Rada Miejska w Strzegomiu podczas sesji, która odbyła się 28 grudnia 2012 r., przyjęła budżet gminy na 2013 rok.

Przed głosowaniem została odczytana opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Strzegomiu. W obu przypadkach były one pozytywne. Za przyjęciem budżetu głosowało 16 radnych, 2 było przeciwnych, natomiast 1 wstrzymał się.

Jaki, zgodnie z projektem uchwały, jest budżet gminy Strzegom na 2013 r.?

Dochody budżetu gminy w wysokości 80 239 172 zł, w tym:
- dochody bieżące 69 306 037 zł,
- dochody majątkowe 10 933 135 zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości 84 565 788 zł, w tym:
- wydatki bieżące 67 889 870 zł,
- wydatki majątkowe 16 675 918 zł

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 4 326 616 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Ustalono również przychody budżetu w wysokości 10 150 890 zł, a rozchody w wysokości 5 824 274 zł.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1 323 650 zł z tego:
- rezerwę ogólną w wysokości 820 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000 zł,
- rezerwę celową na realizację programu oświatowego "Radosna szkoła" w wysokości 323 650 zł.

Konstruowanie budżetu na rok 2013 było ściśle związane z dochodami bieżącymi i ich zrównoważeniem z wydatkami bieżącymi. Tu podkreślić należy szczególnie wysoką kwotę środków własnych przeznaczonych na utrzymanie przedszkoli i szkół, co wynika z polityki gminnej dotyczącej nie likwidowania placówek oświatowych. W 2013 r. na szkoły i przedszkola planuje się przeznaczyć kwotę 22 831 260,00 zł. Drugim ważnym podkreślenia czynnikiem powstałego projektu budżetu jest sytuacja, w której gmina nie posiada zasobów majątkowych, które mogłaby wystawić na sprzedaż, co zwiększyłoby dochody majątkowe i tym samym umożliwiłoby realizację większej ilości inwestycji gminnych. W ogólnej kwocie inwestycji planowanych na rok 2013 - kwota 9 748 000 zł to inwestycje rozpoczęte w roku 2012, a kończące się w roku 2013. Pozostałe wynikają z planów pozyskania środków zewnętrznych, na kwotę jak choćby przebudowa ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu. Wniosek gminy jest na pierwszym miejscu listy rankingowej, co oznacza, że gmina otrzyma 50% środków na inwestycję wartą 3 807 757,52 zł.

Gmina przygotowana jest do ogłoszenia wszystkich przetargów inwestycyjnych w pierwszych miesiącach 2013 roku. Ewentualne oszczędności przetargowe i pozyskiwanie nowych środków spowoduje wprowadzenie kolejnych nowych zadań inwestycyjnych przy pozyskiwaniu nowych środków. Ważne jest, by w styczniu 2013 roku wprowadzić inwestycje związane z rewitalizacją obszarów pokoszarowych, a w ramach pozyskiwania środków – realizację zadań z programu ,,Duża odnowa wsi”.

- Rok 2013 będzie rokiem, w którym szczególnie będziemy zwracać uwagę na oszczędności w wydatkach bieżących we wszystkich jednostkach organizacyjnych, włącznie z Urzędem Miejskim, biorąc pod uwagę możliwość zmniejszenia dochodów w pozycji pit od osób fizycznych zaplanowanym na poziomie 95 proc. wskazanych przez Państwo – mówi Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia. – Jednocześnie zapewnić mogę mieszkańców gminy Strzegom, że straszenie dotyczące poziomu zadłużenia gminy jest bezpodstawne. Już na sesji budżetowej radni podjęli uchwałę o przesunięciu emisji zaplanowanych obligacji na kwotę 2 000 000 zł w roku 2012 r. na rok 2013. Wynika to z dyscypliny budżetowej, którą prowadzimy w wydatkach bieżących. Kwota ta pomniejszy zadłużenie gminy w roku 2012 z planowanej kwoty 42 301 419,00 zł do kwoty 40 301 419 zł. Spowoduje to zmniejszenie wskaźnika zadłużenia do dochodów z planowanej wielkości 53,83 proc. do 51,29 proc. (maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynosi 60 proc.) – wyjaśnia burmistrz.

- Mogę też z przyjemnością poinformować, że oszczędne wydatki bieżące pozwoliły zamknąć rok kwotą 2100 000 na rachunku bieżącym. Środki te stanowić będą wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowania z „Dużej odnowy wsi” Urzędu Marszałkowskiego – dodaje Zbigniew Suchyta.

Zadania zaplanowane w budżecie gminy Strzegom na 2013 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, na które przewiduje się pozyskanie w 2013 roku dofinansowania ze środków zewnętrznych:
1) remont świetlicy w Tomkowicach
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
złożono wniosek w czerwcu 2012r.
wnioskowana kwota dofinansowania 205 000,00 zł
2) przebudowa, rozbudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w Rusku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
złożono wniosek w grudniu 2012 r.
wnioskowana kwota dofinansowania 500 000 zł
3) przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych – ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
przewidywany termin złożenia wniosku – styczeń/luty 2013r.
planowana kwota dofinansowania ok. 8 mln zł (85% kosztów kwalifikowalnych)
4) przebudowa drogi gminnej ul. Koszarowej w Strzegomiu wraz z budową drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach powojskowych
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
przewidywany termin złożenia wniosku – styczeń/luty 2013r
planowana kwota dofinansowania ok. 1 mln zł (85% kosztów kwalifikowalnych)
5) przebudowa drogi gminnej nr 110779D - ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki) wniosek złożono we wrześniu 2012r.
wnioskowana kwota dofinansowania 1 869 600,00 zł
Planowane jest złożenie wniosków na nw. inwestycje, które zostaną wprowadzone do budżetu gminy w przypadku ogłoszenia naboru lub uzyskania decyzji o dofinansowaniu ze środków zewnętrznych:
1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
a. remont, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie z wykonaniem kanalizacji deszczowej dla odwodnienia budynku świetlicy,
b. remont świetlicy wiejskiej w Olszanach z przebudową części pomieszczeń
na kotłownię, wykonaniem instalacji co i wymianą instalacji elektrycznej,
c. remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Stawiskach;
2) „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” - budowa placu zabaw w miejscowości Jaroszów;
3) Program Pilotażowy „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” – przebudowa obiektu lekkoatletycznego z boiskiem do piłki nożnej na terenie OSIR w Strzegomiu.

Analiza możliwości dofinansowania pozostałych zadań zawartych w budżecie gminy pod kątem możliwości pozyskania środków zewnętrznych będzie się odbywała na bieżąco i w przypadku możliwości uzyskania dofinansowania – podejmowane będą odpowiednie działania w celu złożenia wniosków.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group