Czwartek, 2 grudnia
Imieniny: Piotra, Pauliny
Czytających: 963
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Najważniejsza sesja w roku – budżet uchwalony [aktualizacja z godz. 21.00]

Piątek, 28 stycznia 2011, 9:50
Aktualizacja: Sobota, 29 stycznia 2011, 8:09
Autor: red.
Świdnica: Najważniejsza sesja w roku – budżet uchwalony [aktualizacja z godz. 21.00]
Fot. Wiktor Bąkiewicz
Sesja budżetowa za nami. Czego się dziś dowiedzieliśmy? Między innymi tego, że radna Zofia Skowrońska–Wiśniewska ładnie się ubiera i że „koń, jaki jest – każdy widzi”.

Nie wszyscy wierzyli, że świdniccy rajcy zdążą dziś wykonać cały plan założony w porządku obrad (dostępny: tutaj, zmieniła się godzina rozpoczęcia). Jednak się udało.

Oto relacja z obrad:

20.58
Przewodnicząca zamknęła obrady.

20.52
Ogłoszenie wyników. Głosowanie w sprawie Zofii Skowrońskiej-Wiśniewskiej, za kandydaturą 16, przeciw 0, wstrzymujących 6. Głosowanie w sprawie Krzysztofa Lewandowskiego, za kandydaturą 11 głosów, przeciw 11, wstrzymujących głosów 0. Kandydatura nie została przyjęta.

20.44
Radni oddali głosy, przerwa na zliczenie.

20.39
Karty zostały przygotowane, radny Rafał Ząbczyk instruuje radnych, jak mają głosować.

20.12
Lesław Podgórski rekomenduje Zofię Skowrońską-Wiśniewską na funkcję wiceprzewodniczącej rady (zakończył słowami: „Jest inteligentna, zdecydowana i bardzo ładnie się ubiera”). Wojciech Kielka z PiS rekomenduje Krzysztofa Lewandowskiego (zakończył słowami: „A jak się ubiera? No cóż, kiedyś tak opisywano konia: jaki koń jest, każdy widzi”). Przerwa na przygotowanie kart do głosowania.

20.05
Wskazano, że to wiceprzewodniczący Podgórski będzie podpisywał delegacje przewodniczącej, po czym rozpoczął się wybór dwóch następnych wiceprzewodniczących.

20.02
W sprawie powołania przewodniczącego komisji spraw społecznych i bezpieczeństwa – Lesław Podgórski proponuje w imieniu WS radną Grażynę Ciążeńską. Radny Janusz Szalkiewicz zauważył, że na ostatnim posiedzeniu komisji jej członkowie wybrali Mariusza Barcickiego na kandydata na przewodniczącego. Radny Wojciech Kielka obwieścił, że radny Barcicki zgłosił rezygnację. Mariusza Barcickiego nie ma na sali, wyszedł ze względu na stan zdrowia. Grażyna Ciążeńska została przewodniczącą komisji.

19.55
Obrady wznowione. Lesław Podgórski proponuje na przewodniczącego komisji rewizyjnej Andrzeja Dziedzica ze Wspólnoty Samorządowej. Głosowanie: 16 głosów za, nikt nie zagłosował przeciw, 5 radnych się wstrzymało. Radny Dziedzic szefem komisji.

19.42
Radni zagłosowali za uchwałą w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji rady. Andrzej Dziedzic rezygnuje z komisji oświaty i zgłasza akces do komisji rewizyjnej. Grażyna Ciążeńska rezygnuje z komisji rewizyjnej i chce uczestniczyć w pracach komisji spraw społecznych. Pięciominutowa przerwa.

19.40
Przewodnicząca Joanna Gadzińska zarządziła głosowanie: 15 głosów za, 2 przeciw, 5 głosów wstrzymujących. - Stwierdzam, że uchwała została podjęta - obwieściła przewodnicząca.

19.35
Dyskusja trwa.

19.25
Radna Beata Moskal-Słaniewska proponuje, aby uchwałę o spółce budującej aquapark przełożyć na czas po komisji rozwoju, która została zwołana specjalnie dla omówienia tematu aquaparku.

19.02
Radni zajmują się uchwałą zmieniająca wcześniejszą uchwałę - w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Świdnicki Park Przemysłowy dla realizacji infrastruktury technicznej aktywizującej lokalną przedsiębiorczość. Spółka ma zostać przekształcona w inną spółkę – Inwestycje Świdnickie. Nowy twór zajmie się budową aquaparku.
- Spółka zaciągnie kredyt na lat dwadzieścia i miasto będzie ten kredyt poręczało – zapowiedział Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy.

18.55
Głosowanie nad wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2007-2011, z autopoprawkami: 13 za, 4 przeciw, 5 wstrzymujących się głosów.

18.04
Głosowanie za uchwałą odnośnie najmu lokali. Uchwała została przyjęta.

17.49
Ireneusz Pałac referuje uchwały: „zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Miasto Świdnica w zakresie najmu lokali użytkowych” oraz „zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2007-2011”.

17.22
Zamknięcie listy mówców i głosowanie nad uznaniem skargi na prezydenta za bezzasadną. Za zagłosowało 8 radnych, 6 przeciwko, a 5 się wstrzymało. Wcześniej radni odrzucili wniosek Janusza Soleckiego o przeniesienie rozpatrzenia skargi na czas po tym, jak zamie się nią komisja rewizyjna.

17.16
Spięcie na linii Ireneusz Pałac – Adam Markiewicz. Panowie mówią podniesionym głosem. Wiceprzewodniczący Lesław Podgórski w pewnym momencie wyłączył nawet radnemu Markiewiczowi mikrofon.

16.55
Mówi Paweł Skonieczny.

16.52
Przewodnicząca Joanna Gadzińska ustaliła z prokurentem firmy Blackrock Properties, że nie będzie on wygłaszał swojego stanowiska, tylko odpowie na pytania radnych.

16.38
Na sali obrad pojawił się Paweł Skonieczny, prokurent firmy Blackrock Properties. Wobec tego radna Beata Moskal-Słaniewska zaproponowała, aby otworzyć na nowo dyskusję sprawie skargi. Radni przegłosowali propozycję, dyskusja otwarta.

15.59
Janusz Solecki przywołuje historię Janusza Podbielskiego, przedsiębiorcy, który sądził się z miastem i zmarł w ubiegłym roku.

15.30
Zastępca prezydenta Ireneusz Pałac przedstawia uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi spółki Blackrock Properties na działalność prezydenta Świdnicy.

15.15
Głosowanie budżetu. Za – 17 radnych, przeciw – 6 radnych, nikt się nie wstrzymał. Pięciominutowa przerwa.

15.14
Głosowana autopoprawka do budżetu. Za 20, 0 przeciw, 3 głosy wstrzymujące się.

15.13
Podjęto uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2011-2022 – 16 głosów za, 5 przeciw, 2 wstrzymujące się.

15.10
Wojciech Kielka wypowiada się w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości. Mówi o tym, że budżet jest trudny. Klub PiS jest za przyjęciem.

15.09
Krzysztof Grudziński mówi w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej. Klub poprze budżet.

15.05
Radny Janusz Solecki mówi o ocenie budżetu dokonanej przez radnych klubu SLD. Krytykuje pomysł przebudowy pl. Jana Pawła II, imprezy takie jak Kongres Regionów czy festiwal reżyserii filmowej i inne posunięcia władz, które zdaniem Lewicy są tylko promocją prezydenta. Klub SLD nie poprze budżetu.

14.50
Stanowiska klubów. Radny Lesław Podgórski w imieniu Wspólnoty Samorządowej powiedział, że radni tego klubu oceniają budżet pozytywnie. Wymienił potrzebne mieszkańcom inwestycje, m.in. przebudowę ul. Śląskiej.

14.37
Przewodnicząca Joanna Gadzińska czyta opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Opinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2011-2022 r. oraz w sprawie sfinansowania deficytu budżetu miasta, a także w sprawie uchwały budżetowej są pozytywne.

14.25
Sesja wznowiona została po przerwie kilka minut po godz. 14. W tej chwili prezydent Wojciech Murdzek referuje uchwałę budżetową i uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2011-2022 r. - Ponad 46 mln zł na inwestycyjne, w tym blisko 28 mln zł w ramach projektów unijnych. Te liczby obrazują, że budżet będzie służył rozwojowi Świdnicy - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. - Do tego ponad 8 mln zł przewidzieliśmy jako dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, co pokazuje, że obdarzamy zaufaniem stowarzyszenia, kluby i inne organizacje działające na rzecz świdniczan. Co więcej zmniejszamy deficyt, dzięki temu, że oszczędnie gospodarujemy pieniędzmi publicznymi.
W 2011 r. zaplanowano dochody budżetu w wysokości 158.782.642 zł, wydatki budżetu w wysokości 174.265.586 zł i deficyt budżetu w wysokości 15.482.944 zł zostanie pokryty z kredytu w wysokości 23.600.000 zł.

10.22
Zaplanowany porządek na pierwszą część sesji został wyczerpany, przewodnicząca zarządziła przerwę do godz. 14.00. Radni przyjęli uchwały „w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy Rynek 38 w Świdnicy” i „w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2011” (nr 6 i 7), a także uchwałę nr 11: „zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej”.

10.12
Przegłosowano uchwałę nr 5 - „W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych, mieszczących się w budynku przy Placu Grunwaldzkim 11 w Świdnicy”. Przyjęte zostały też uchwały: „zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości”, „zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości” i „w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, wolnej niesamodzielnej części nr 3a lokalu mieszkalnego nr 3-3a położonego w Świdnicy przy ulicy Jagiellońskiej 16, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu”.

9.56
Głosowanie nad uchwałą nr 1. I tak za 13 radnych, przeciw 4, wstrzymujących się głosów 2. Przechodzimy do uchwały nr 2.

9.43
Trzyminutowa przerwa (okazała się nieco dłuższa niż 3 min.) dobiegła końca, radni wysłuchują uzasadnienia pierwszej z uchwał - „w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Zarząd i Obrót Nieruchomościami AGORA w imieniu wspólnoty mieszkaniowej budynku Pułaskiego 24 na Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości”.

9.30
- W kwestii formalnej: czy protokoły zostały przyjęte? Bo my tego nie głosowaliśmy – zapytał radny Janusz Solecki. Przewodnicząca Joanna Gadzińska stwierdziła, że nie trzeba ich głosować, gdyż nie było żadnych uwag. Po konsultacji z radcą prawnym jednak protokoły z poprzednich sesji przegłosowano.

9.25
Sesja rozpoczęła się od symbolicznej minuty ciszy ku czci zmarłego Krzysztofa Wierzęcia, który dziś zostanie pochowany. Przegłosowano zmiany w porządku obrad, które zaproponował prezydent Wojciech Murdzek – chodzi o to, aby uchwałę budżetową głosować po przerwie – o godz. 14.00. Nie przyjęto natomiast propozycji Janusza Soleckiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który chciał, aby dziś nie głosować uchwały nr 8 - „w sprawie rozpatrzenia skargi Blackrock Properties Spółki z o.o. w Świdnicy na działalność Prezydenta Miasta Świdnicy”. Radni Lewicy argumentowali, że nie mieli okazji na zapoznanie się z dokumentami w tej sprawie.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (7) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group