Środa, 27 października
Imieniny: Iwony, Sabiny
Czytających: 966
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Radni a alkohol i narkotyki (i nie tylko)

Poniedziałek, 11 kwietnia 2011, 12:15
Aktualizacja: 12:18
Autor: red.
Świdnica: Radni a alkohol i narkotyki (i nie tylko)
Fot. Wiktor Bąkiewicz
Co wiedzą radni o profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz uzależnień? A co wiedzieć powinni? Dowiedzą się wiele na piątkowej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

W trakcie obrad podjętych zostanie również szereg uchwał. Obrady zaplanowano na piątek, 15 kwietnia, na godz. 11.00.

Porządek obrad:

Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

Przedstawienie porządku VII sesji Rady Miejskiej.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 18.03.2011 r.

Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Świdnicy na 2011 rok.

Wystąpienie Katarzyny Łukomskiej Zastępcy Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Warszawie, pn. „Lokalna polityka wobec problemów alkoholowych – rozsądne i trafne decyzje, czy zbędny i uciążliwy obowiązek gminy? Fakty, mity i stereotypy”.

Przedstawienie i przyjęcie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011” – (zał. nr 1, proj. VII/6)

Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010”

Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010”.

Przedstawienie i przyjęcie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011 -2018” – (zał. nr 1, proj. VII/9)

Sprawozdanie z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Świdnicy w latach 2005-2010”

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2010 r.

Przedstawienie i przyjęcie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015” – (zał. nr 1, proj. VII/7).

Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – (zał. nr 1, proj. VII/2).

Przedstawienie i przyjęcie „Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2012” (uchwała VII/8. W sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2011 – 2012”).

Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie:

VII/1. W sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Świdnica.

VII/2. W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

VII/3. W sprawie zmiany budżetu.

VII/4. W sprawie odwołania delegatów Gminy Miasta Świdnicy powołanych do władz statutowych Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy.

VII/5. W sprawie powołania delegatów Gminy Miasta Świdnicy do władz statutowych Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy.

VII/6. W sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011”.

VII/7. W sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2015”.

VII/9. W sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011-2018”.

VII/10. W sprawie przeznaczenia do zbycia gruntu położonego przy ulicy Łużyckiej
w Świdnicy.

VII/11. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania inwestycyjnego w obiekcie przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy, będącym siedzibą jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

VII/12. W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.

VII/13. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie garażu położonego w Świdnicy przy ulicy gen. Mariana Langiewicza.

VII/14. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Zarzecze I.

VII/15. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy Rynek 39-40.

VII/16. Zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica.

VII/17. W sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania zmian w Statucie Miasta Świdnicy.

Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (5) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group