Sobota, 18 maja
Imieniny: Aleksandry, Feliksa
Czytających: 1226
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Żarów: Sesja absolutoryjna

Sobota, 19 czerwca 2021, 15:35
Autor: red
Żarów: Sesja absolutoryjna
Fot. UM Żarów
Na najbliższy czwartek, 24 czerwca zaplanowana została sesja Rady Miejskiej, podczas której radni rozpatrywać będą m.in. projekt uchwały dotyczący udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Posiedzenie odbędzie się o godz. 14.00, w sali widowiskowo–sportowej przy ul. Armii Krajowej 60A w Żarowie.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

I. Otwarcie XXXI sesji i stwierdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Żarów za 2020 rok:
1. Przedstawienie (do wglądu) i debata nad Raportem o Stanie Gminy Żarów za 2020 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów.
IV. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2020 rok.
V. Zapoznanie się z:
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2020 rok.
- informacją o stanie mienia Gminy Żarów,
- wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2020 rok,
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów.
VI. Dyskusja.
VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2020 rok,
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2020 rok,
3) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
5) przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego,
6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Miasto Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie miasta Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle,
7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle,
8) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów,
9) określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
10) zmiany uchwały nr XXX/233/2021 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żarów na lata 2021-2024,
11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów.
VIII. Przedstawienie Protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.
IX. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
X. Sprawy różne.
XI. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 maja 2021r.
XII. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group