Poniedziałek, 27 marca
Imieniny: Jana, Lidii
Czytających: 744
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Przebudowa ul. Wałbrzyskiej

Czwartek, 19 marca 2015, 20:41
Aktualizacja: 20:45
Autor: red.
Świdnica: Przebudowa ul. Wałbrzyskiej
Fot. użyczone
GMŚ stara się od wielu lat o przebudowę ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Korczaka. Badania pokazały, że skrzyżowanie z ul. Wałbrzyskiej, Jana Kochanowskiego i Polna Droga jest wysoce kolizyjne. Dodatkowo w godzinach porannego szczytu bardzo trudno włączyć się do ruchu z ulic podporządkowanych.

Na odcinku od ul. Polna Droga do ul. Słowiańskiej brak jest chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia, w skrajni drogi rosną drzewa oraz droga nie posiada kanalizacji deszczowej. Dlatego więc roku 2006 zadnie to zgłoszono do III Edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Niestety ze względu zbyt duży zakres przyjęty do realizacji czego konsekwencją było przedłużające się prace projektowe i zbyt duże koszty inwestycji zadanie nie uzyskało aprobaty Ministerstwa Infrastruktury i wykreślono je programu. Wobec powyższego realizacja inwestycji została zawieszona.

W międzyczasie wykonano opracowania dotyczące możliwości ograniczenia kosztów inwestycji. Wstępne wyliczenia pokazywały, że po zmniejszeniu zakresu prac oraz przyjęciu innych złożeń konstrukcyjnych można zrealizować odcinek od mostu do ul. Korczaka za kwotę 3 500 000 zł. W 2014 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Gminą Miasto Świdnica i Powiatem Świdnickim na mocy którego ustalono udział poszczególnych samorządów:
Województwo Dolnośląskie – 65%
Gmina Miasto Świdnica – 25%
Powiat Świdnicki – 10 %

W 2014 roku zlecono przygotowanie nowego projektu budowlanego. Projekt zakłada przebudowę odcinka od ul. Słowiańskiej do ul. Korczaka z podziałem na dwa etapy. Etap I – od mostu do ul. Korczaka i Etap II – od ul. Słowiańskiej do mostu na potoku Witoszówka. Dla etapu I zapewnione jest finansowania na podstawie podpisanego w 2014 roku porozumienia. Finansowanie etapu II jest w fazie uzgodnień z DSDiK. Zgodnie z porozumieniem Etap I ma być zrealizowany do końca bieżącego roku.

W ramach etapu I przewidziane jest:
- rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu,
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Polna Droga, Jana Kochanowskiego, Wałbrzyska
- budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej
- budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej
- budowa i przebudowa oświetlenia (oprawy oświetleniowe z źródłami LED)
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
- przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych
- remont nawierzchni jezdni

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w Świdnicy
W 2014 roku Gmina Miasto Świdnica zgłosiło zadanie dotyczące przebudowy ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Mickiewicza do „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich”. Projekt został zakwalifikowany i będzie realizowany w 2015 roku. Jest to kontynuacja remontu jaki wykonała DSDiK w latach poprzednich na odcinku od ul. Niecałej do ul. Leśnej. Zakłada się, że zostanie przebudowana jezdnia o nawierzchni z kostki kamiennej ul. Wałbrzyskiej na długości 160 mb. Zostanie wzmocniona podbudowa i położona nowa nawierzchnia bitumiczna. W ramach programu Województwo Dolnośląskie i Gmina Miasto Świdnica wspólnie zrealizują inwestycje, miasto będzie pełnić rolę lidera, przygotuje projekt przebudowy, wyłoni wykonawcę i rozliczy inwestycję. Wstępny koszt przebudowy to 365 000 zł, podział finansowy to 50% GMŚ i 50% WD.

Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy
W budżecie na 2015 rok znalazły się środki na przygotowanie projektu przebudowy
ul. Przyjaźni. Przyczyną rozpoczęcia działań projektowych był przede wszystkim zły stan techniczny nawierzchni jezdni, problemy z odprowadzeniem wód opadowych, wypadająca kostka kamienna na dojeździe do mostu, deformacje nawierzchni na moście oraz brak skrajni pionowej na wiadukcie kolejowym przy skrzyżowaniu z ul. Słowiańską. Biorąc pod uwagę, że ulica ta służy dojściu do kościoła szczególnie ważne jest aby chodniki znajdowały się po obu stronach jezdni. Zakres przebudowy będzie obejmował:
- remont nawierzchni na moście,
- zmiana kąta najazdu na most w celu wyeliminowania wypadania kostki kamiennej z nawierzchni ulicy przed mostem
- odnowienie balustrad na moście
- przebudowa jezdni
- przebudowa chodników
- przebudowa oświetlenia
- przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia podziemnego
- obniżenie poziomu jezdni pod wiaduktem w celu zwiększenia światła wiaduktu
-przebudowa skrzyżowania ul. Śląskiej i Słowiańskiej

Przebudowa ul. Kraszowickiej
Ulica Kraszowicka jest drogą podstawowego układu drogowego w Świdnicy, dlatego też szczególnie ważny jest jej stan techniczny. Obecnie jezdnia jest mocno zniszczona, brak jest ścieżki rowerowej, oświetlenia na odcinku od ul. Torowej w kierunku granic miasta, konieczna jest budowa kanalizacji deszczowej, przystanek przy ul. Chłopskiej zorganizowany jest przy poboczu gruntowym. Dodatkowa droga ta była mocno uszkodzona podczas powodzi w 1997 roku. Wykonane prace po powodzi ograniczały się do naprawy zniszczeń, ale już nie do zabezpieczenia nabrzeża przed przyszłymi powodziami. Biorąc to pod uwagę w roku bieżącym przeznaczono środki na przygotowanie technicznej na przebudowę ul. Kraszowickiej w całym przebiegu tj. na długości 2,6 km. Przewiduje się ze względu na rozmiar inwestycji podział na etapy:
I etap – Od ul. Bystrzyckiej (od strony ul. Westerplatte) do ul. Chłopskiej
II etap – Pomiędzy przejazdami kolejowymi na nieczynnej linii kolejowej nr 285.
III etap – Od ul. Torowej od ul. Bystrzyckiej (w kierunku granic miasta)

Główne założenia:
- przebudowa jezdni
- budowa chodnika po prawej stronie w etapie I
- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego
- budowa nowych zatok autobusowych
- budowa ścieżek rowerowych
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa dwóch przejazdów kolejowych
- wzmocnienie korpusu drogowego na odcinku ul. Kraszowickiej przylegającej bezpośrednio do rzeki.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group